O BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH MATERIÁLOCH

Dnes už nikto nepochybuje, že bežné plasty vyrobené na báze fosílnych surovín predstavujú hrozbu pre životné prostredie a zdravie. Vo väčšine prípadov sa skladajú z umelých syntetických polymérov, ktorých štruktúry sa v prírode nevyskytujú, preto nie sú biologicky odbúrateľné. Takto sa v priebehu dlhodobého skladovania na skládkach uvoľňuje do prostredia množstvo toxínov, plastový odpad sa hromadí v oceánoch, kde pôsobením morských prúdov vytvára celé ostrovy , alebo horením dochádza k masívnemu zamoreniu atmosféry CO2.

Napriek tomu je len veľmi malý podiel celosvetovej produkcie plastov recyklovaný. Viac ako 3mil. ton plastu v Tichom oceáne by vytvoril ostrov veľkosťou porovnateľný s územím strednej Európy. Degradácia konvenčne vyrábaných plastov v závislosti na podmienkach prostredia trvá zvyčajne niekoľko storočí. Je dokázané, že  škodlivé chemické zlúčeniny sa uvoľňujú do jedla, alebo vody skladovanej v nádobách alebo fľašiach z bežných plastov a spôsobujú vážne poruchy endokrinného systému a iné zdravotné potiaže.

Výrobky z biodegradovateľných plastov, sú často na nerozoznanie od bežných plastov.   Sú pevné a odolné. Rozkladať sa môžu začať až za určitých podmienok, ktoré na materiál spoločne pôsobia, najdôležitejšie sú teplota, vlhkosť, baktérie, vzduch a samozrejme čas. V bežnom prostredí  sa určite nezačnú rozkladať.  Majú tiež podobné úžitkové vlastnosti ako plasty na ropnej báze, ich vývoj neustále napreduje a postupne sa rozširuje okruh výrobkov, ktoré sa z bioplastov vyrábajú a zlepšujú sa kvalitatívne vlastnosti biologicky degradovateľných materiálov.

V podstate je dnes takmer všetko potrebné do domácnosti od kuchyne po kúpeľnu, záhradu, kanceláriu, priemysel a podobne, dostupné aj v kvalite biodegradovateľných materiálov. Dopyt po nich narastá tiež vzhľadom na neutrálny vplyv bioplastového materiálu na ľudské zdravie- neobsahuje škodliviny, ktoré by prechádzali do potravín, neovplyvňuje chuť ani vôňu jedla.  Existuje veľa výrobcov biodegradovateľných plastových materiálov, ktoré by mali spĺňať kvalitatívne normy -  v Európe je to norma EN 13432 z roku 2000.

Biodegradovateľné plasty sú plasty, ktoré sú úplne rozložiteľné na oxid uhličitý, metán, vodu, biomasu a anorganické zlúčeniny účinkom živých organizmov za prítomnosti alebo bez prítomnosti kyslíka. Označenie biodegradovateľné plasty ale neznamená vždy, že sú aj kompostovateľné. Kompostovateľné plasty sú podskupinou biodegradovateľných plastov a sú biologicky rozložiteľné za podmienok kompostovania v priemyselnej kompostárni. Tá  sa líši od domáceho kompostovania najmä prostredím s vyššou teplotou, pri ktorej proces prebieha, takže degradácia prebieha rýchlejšie. Niektorí výrobcovia ponúkajú tiež vlastný program recyklácie. Pozor – bioplasty nepatria do triedeného odpadu k bežným plastom.

Najbežnejšie komerčne ponúkané biodegradovateľné plastové materiály možno rozdeliť do nasledovných skupín:

  • na báze rastlinného škrobu
  • na báze polylaktidov resp. kyseliny polymliečnej (PLA)
  • na báze polyhydroxyalkanoátov (PHB, PHBV a pod.)
  • na báze alifaticko – aromatických polyesterov
  • na báze celulózy (celofán a pod.)
  • na báze lignínu

Vlastnosti plastov možno modifikovať prídavkom stabilizátorov, zmäkčovadiel, pigmentov, rozličných plnív a iných látok. Z hľadiska biodegradovateľných plastov je dôležité, aby všetky tieto aditíva boli tiež biodegradovateľné. Normy pre kompostovateľné plasty vyžadujú, aby sa testovali všetky prísady (ako aj ďalšie komponenty, ktoré sa použijú pri výrobe konečného produktu, napr. farbivá) s cieľom overiť, či nemajú negatívny vplyv na kompost.

Na konci  procesu biodegradácie sa bioplast mení na látky bežne sa vyskytujúce v prírode – oxid uhličitý, vodu, metán, biomasu a anorganické zlúčeniny. Biodegradovateľné plasty sa rozkladajú biologickou cestou, výsledkom sú prírodné produkty, ktoré nezaťažujú prírodné prostredie. Bioplasty majú potenciál pomôcť znížiť závislosť na rope.

Tak ako by mala byť separácia samozrejmosťou pri nakladaní s bežným plastovým odpadom, ani biodegradovateľné plasty nemožno voľne zahadzovať v prírode. Najekologickejšie riešením likvidácie bioplastového materiálu je recyklácia.  Keď sa však bioplasty do prostredia dostanú omylom, alebo nepozornosťou, spôsobia oveľa menej škôd v porovnaní s bežnými plastami. Výhodou biodegradovateľných plastov je, že sa rozkladajú na prírodné zložky a nevyžadujú oddelený zber alebo iný spôsob konečného zneškodnenia (skládkovanie, alebo spaľovanie), ako je tomu v prípade konvečných plastov. Takýmto spôsobom znižujú environmentálny dopad odpadov, pretože plne prirodzená degradácia umožní, aby sa bioplasty začlenili do prírodného kolobehu.


Použité zdroje:

http://www.plastice.org/fileadmin/files/SK_Biorazgradljiva_plastika_in_polimeri_Krzan.pdf(Andrej Kržan, Biorazgradljiva plastika in polimeri)

http://www.bio-plastics.org/

www.biokunstoffe.de

 

 

 

OTFjMDBjN