» OBCHODNÉ PODMIENKY

Pred objednaním tovaru si prosím pozorne prečítajte tieto podmienky. Realizáciou objednávky vyjadrujete s nimi svoj súhlas. Nasledovné informácie Vám pomôžu pohodlne nakupovať v našom obchode a nám vybaviť objednávku k Vašej spokojnosti.

 

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Bionela:

Vama plus, spol. s r.o., Nábr. A. Kmeťa 134/9, 971 01  Prievidza

IČ DPH: SK2023873797

IČO: 47448814

Zapísaný v Obchodnom registri  Okresného súdu Trenčín, Odd.: Sro, Vložka číslo: 29013/R

Bankové spojenie: ČSOB, č.ú: 4019091502/7500

IBAN:SK51 7500 0000 0040 1909 1502BIC (SWIFT):CEKOSKBX

Kontakt: info@bionela.eu, tel.: 0908 111 746

Prevádzkovateľ  je platcom DPH.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Uzatvorenie kúpnej zmluvy sa chápe ako uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku. Odoslaním objednávky kupujúcim a jej následné e-mailové potvrdenie predávajúcim sa chápe ako obojstranné akceptovanie kúpnej zmluvy. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a nákladov na doručenie.

Cena

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári  pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie služby zaplatiť. K nej sa pripočítavajú náklady spojené s balením a prepravou. Ceny uvedené v internetovom obchode sú maloobchodné. V rámci veľkoobchodu je poskytovaná množstevná zľava. Podmienkou je odber od celého kartóna z jedného produktu a zaslanie identifikačných údajov spoločnosti. Cena produktov sa môže meniť podľa aktuálneho stavu cien na trhu. Vyhradzujeme si právo zmeny cien v internetovom obchode Bionela ako aj v cenníkoch pre veľkoodberateľov.

Platobné podmienky

Za tovar možno zaplatiť prevodom na účet č.: 4019091502/7500, IBAN:SK51 7500 0000 0040 1909 1502BIC (SWIFT):CEKOSKBX alebo v hotovosti pri prevzatí zásielky, prípadne v našej prevádzke na adrese: Nábr. A.Kmeťa 134/9, 97101 Prievidza. Konkrétne informácie o spôsoboch, lehote doručenia a o poštovnom sú prehľadne rozpísané v sekcii Platba a doručenie“.

Dodanie tovaru

Každá objednávka sa vybavuje ihneď po jej obdržaní. Objednávky prijaté po 13-tej hodine budú spracované až nasledujúci prac. deň. Ak si vyberiete možnosť zaplatiť bankovým prevodom na účet, realizujeme ju hneď po prijatí platby. Dodacia lehota je  1 pracovný deň po spracovaní a skompletovaní objednávky. O  stave objednávky ešte pred doručením prepravcom je zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.  Tovar doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty službou Expres kuriér.

Prevzatie  tovaru:

Od nás odchádza zásielka čo najstarostlivejšie zabalená. Pri doručení odporúčame kupujúcemu zásielku skontrolovať. Ak  pri doručení, v prítomnosti kuriéra zistíte  poškodenie obalu, je potrebné spísať s doručovateľom protokol o poškodení. Ak bol tovar preukázateľne poškodený pri preprave a zistíte to až po prebratí zásielky, čo najskôr nás prosím informujte na tel. čísle: 0908111746. Výmena tovaru pri poškodení vzniknutom pri preprave je možná len po jeho okamžitom nahlásení.

Záruka a reklamácia:

V prípade reklamácie nás kontaktujte  e-mailom na: info@bionela.eu, alebo telefonicky na čísle 0908 111 746. Všeobecná záručná doba na spotrebný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.  Výrobky z ekologických plastov si udržia kvalitu správnym používaním, skladovaním a udržiavaním, ktoré odporúča výrobca.

Zrušenie objednávky kupujúcim:

Odoslaná objednávka sa okamžite po prijatí začína spracovávať. Ak sa kupujúci rozhodne stornovať objednávku bezprostredne po jej odoslaní, je potrebné urobiť to čo najskôr, telefonicky na čísle 0908111746. V prípade storna objednávky, ktorú už predávajúci odoslal, ju môže kupujúci vrátiť späť ako obyčajný balík (NIE DOBIERKOU) v kompletnom, nepoškodenom stave do 7 pracovných dní od jej doručenia. Kúpna cena bude kupujúcemu vrátená do 15 dní po tom, ako predávajúci spätne obdrží nepoškodený tovar a vzájomne sa dohodnú na spôsobe vrátenia peňazí. Balné a poštovné náklady nemôžu byť vrátené.

Zrušenie objednávky predávajúcim

Predávajúci si vyhradzuje právo na stornovanie objednávky v týchto prípadoch:

  • ak objednávka neobsahovala potrebné údaje pre jej vybavenie
  • v prípade technických prekážok na realizáciu objednávky
  • ak kupujúci v predchádzajúcom období nekonal korektne
  • ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva.

V takomto prípade je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú kúpnu sumu, predávajúci je povinný zaslať mu ju späť prevodom na jeho účet alebo poštovou poukážkou (podľa dohody s kupujúcim) do 15 kalendárnych dní.

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho v internetovom obchode Bionela, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy vo výške 10 Eur.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z., že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa poskytnuté prepravcovi, nutné na doručenie tovaru.

Záver

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2014

NDU0NmZhM