» FAQ KOMPOSTOVANIE

 

 

 FAQ o kompostovaní

Ekologické jednorazové riady sú navrhnuté tak, aby boli skompostované spolu so zvyškami jedla v priemyselnej kompostárni. Práve slovo spolu je dôležité, keďže obyčajný plast sa pri styku s jedlom stáva problémom pre recyklačný proces, a teda práve jednorazové riady z plastu na rozdiel od PET fliaš končia na skládke či v spaľovni. Ďalším bonusom správne triedeného a skompostovaného riadu spolu s jedlom sú podstatne čistejšie nádoby na ostatný komunálny odpad. Tu sú otázky, ktoré od vás najčastejšie na túto tému dostávame:

  • Z čoho sú tieto riady vyrobené?

Kompostovateľné riady sú vyrobené z rôznych materiálov, od cukrovej trstiny cez palmové listy až po bioplast. Ten je kryštalizovanou kyselinou polymliečnou, získanou z prírodného (najčastejšie zemiakového či kukuričného) škrobu. Môžu byť taktiež vyrobené na báze drevnej buničiny.

  • Aké sú možnosti kompostovania?

Možnosti kompostovania sa líšia práve podľa toho, z ktorého konkrétneho materiálu je daný riad vyrobený. Tanier lisovaný zo zvyškov cukrovej trstiny je prírodným materiálom bez prídavkov, a rozloží sa teda aj v domácom komposte, či na skládke vplyvom počasia. To isté platí pre palmový list. Zložitejšie je kompostovanie bioplastov. Tu sa vyžaduje pôsobenie mikróbov za špecifických tepelných podmienok, a preto by vyseparovaný odpad mal skončiť:

  • V elektrickom kompostéri. Podľa veľkosti je tento schopný zlikvidovať denne od 3 kg do 82 kg bioodpadu. Na niektoré projekty (napr.školy) je možné získať podporu z eurofondov.
  • Mestská priemyselná kompostáreň. V UK náš partner Vegware od roku 2012 aktívne oslovuje regionálne kompostárne, ktoré oficiálne tento riad akceptujú. Pomáha tak zákazníkom pripojiť sa k cirkulárnej ekonomike. Vytvorili tiež tzv. Close the Loop – vlastný zber použitých riadov. Na Slovensku závisí akceptovanie použitých bio-riadov na informovanosti tej ktorej kompostárne. Spoločnosť Bionela taktiež pracuje na zlepšovaní možností, a to formou konkrétnej spolupráce s inštitúciami či osvetou pomocou eventov (festivaly, vianočné trhy)..
  • Bioplynová stanica. Na veľké eventy ideálne riešenie, spracuje riady spolu so zvyškami jedla, a za pomerne malé náklady ich premení na bioplyn a neskôr na elektrickú energiu.
  • Prečo je vzdelávanie v tejto oblasti také dôležité?

Ako sme sa viac krát presvedčili, na celej problematike je najťažšie práve správne separovanie. Posledné, čo chceme urobiť, je poslať kontaminovaný odpad do priemyselnej kompostárne. Preto je dôležité, aby na eventoch boli zo začiatku dobrovoľníci, ktorí účastníkom vysvetlia, kam s konkrétnym odpadom. Nie je to nič zložité, ale bohužiaľ často ani toto nefunguje na 100 percent. Je len na nás, aby sme separovaniu venovali pozornosť, a v prípade potreby upovedomili “suseda” na podujatí.

 

NGRlNW